tag question

  1. Thiên Thuận

    Ngoại ngữ [Lý thuyết] Câu hỏi đuôi (Tag Question) - HMF

    Chuỗi topic ngữ pháp trọng tâm ôn thi của box Anh diễn đàn HOCMAI đã đi được gần hết chặng đường của mình, thời gian vừa qua chúng mình đã nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của mọi người. :MIM16 Đó thật sự là động lực rất lớn để chúng mình cho ra mắt những topic đầy chất lượng, tâm...
Top Bottom