relative clause

 1. convoimauxanh

  English THCS Đáp án viết lại câu nào đúng?

  Em có câu hỏi mà đang phân vân giữa hai đáp án, ai giúp em với ạ ? My mom gave me an interesting book last summer -> The book which my mom gave me last summer is interesting (1) -> The book which my mom gave me last summer was interesting (2) Hai câu trên câu nào đúng ạ? Nếu anh/chị/bạn chọn câu...
 2. S I M O

  Ngoại ngữ [Lý thuyết] Mệnh đề quan hệ - HMF

  Với mục đích xây dựng một chương trình phù hợp với tất cả mọi học sinh, đặc biệt là các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng của cuộc đời, team nội dung chúng mình cùng sự hợp tác của các bạn team beta đã soạn thảo một hệ thống tài liệu bám sát khung thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đảm...
 3. Tiểu Địch

  Ngoại ngữ A Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)

  IV/ Use a Relative Adverb to combine each pair of the sentences below: 1. This is the house. We often stay in this house in the summer. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. That was the time. He managed the enterprise (kho khan) at the...
Top Bottom