oxi hóa khử

  1. T

    Hóa 10 Tìm m muối gần nhất

    hỗn hợp khí x gồm h2s và h2 có tỉ khối so với hidro là 35/5. Đốt cháy hoàn toàn v lít hỗn hợp x bằng một lượng o2 vừa đủ, chia sản phẩm cháy thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 dẫn vào bình đựng dung dịch naoh dư thấy khối lượng bình tăng thêm 18,2. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch nước brom...
  2. T

    Hóa 10 tính oxi hóa khử của axit hcl

    cho 12 gam hỗn hợp x gồm al và fe vào 100ml dung dịch hcl 2m đến phản ứng hoàn toàn thu được khí h2 và 7 gam chất rắn chưa tan, thể tích dung dịch hcl 2m tối thiểu cần dùng để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp x là
Top Bottom