nuage violet

  1. C

    [Francais] Cùng tập viết luận

    :)>- Các bạn Box Pháp ơi,mình có ý kiến thế này : để nâng cao kĩ năng viết cũng như tăng cường sự học hỏi giữa các thành viên:D,mỗi tuần chúng ta viết một bài luận và cùng chữa lỗi vs nhau, đề tài sẽ được phân chia cho mỗi thành viên Vd: tuần này mình có đề viết luận sẽ post lên, tất cả các...
Top Bottom