mệt mỏi

  1. Tóc Xoăn

    Tâm sự Học tập thật mệt mỏi?

    Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
Top Bottom