li 12

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  Vật lí 12 Phương pháp chứng minh một vật dao động điều hòa.

  PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dạo này mình thấy các bạn có vẻ khó khăn trong việc xác định một vật có phải là dao động điều hòa hay không. Mình sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về cách chứng minh dao động điều hòa nhé :p Trước khi vào một phần chính thì chúng ta sẽ...
 2. huonghg123

  Vật lí 12 Xác định thời điểm

  Vật dao động điều hòa có phương trình x=4cos(2πt - π) (cm). vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm A. 4,5s B. 2,5s C. 2s D. 0,5s
 3. huonghg123

  Vật lí 12 Con lắc lò xo

  1 con lắc đơn gồm 1 dây treo dài 1,2m mang 1 vật nặng khối lượng m =0,2kg dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Tính chu kỳ dao động của con lắc khi biên độ nhỏ nhất
 4. D

  Vật lí 12 Tỉ số chu kì chuyển động

  Theo mẫu nguyên tử Bo , r_{n}=n^{2}r_{0} , n = 1,2,3,4 . Coi chuyển động của các electron trên quỹ đạo dừng là chuyển động tròn đều . Tỉ số giữa chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo N và chu kì chuyển động của electron quỹ đạo L là ?
Top Bottom