lẹ lên nha mn^^ ilyou

  1. nguoiyeu198@gmail.com

    Toán Tích của 1 vectơ với 1 số

    Bài 1 : Cho tứ giác ABCD .M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, CDA, DAB,ABC.Chứng minh rằng: a) vtAM +vtBN+vtCP+ vtDQ= vt0. b) AM,BN,CP,DQ là các đường thẳng đồng quy tại G. c) vtGA+ vtGB +vtGC +vtGD= vt0. d) Tìm tập hợp các điểm L sao cho 2vtLB+vtLC=2vtLA.
  2. chinhhanhnyshop

    Hóa Hoá 9

    Cái này là đề tuyển sinh chuyên hóa năm trước kia kia,là kiếp trước...^^ Em có làm rồi nhưng cách trình bày còn nhiều mâu thuẫn Mong mn giúp em...ạ 1)Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hh Al và Al2O3 cần V dd HCl 1M,thu được dd X và 6,048 lít H2(đktc) a.Viết PT b.Tính %m của Al,Al2O3 Ttrong hh...
Top Bottom