#hocmai_magazines

  1. U

    Văn 11 ĐỌC HIỂU: ĐI THI TỰ VỊNH

    ĐI THI TỰ VỊNH (Nguyễn Công Trứ) Đi không hả lẽ trở về không? Cái nợ cầm thư phải trả xong. Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt Trót đem thân thế hẹn tang bồng Đã mang tiếng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông Trong cuộc trần ai ai dễ biết, Rồi ra mới rõ mặt anh hùng. Thực hiện...
  2. Tống Huy

    Sự kiện [HOCMAI Magazines] Số báo số 01 tháng 7/2021

    Tiếp nối thành công của hai số báo đặc biệt đã ra mắt trong 2 tháng gần đây, BQT box Cộng đồng quyết định cho ra mắt số báo hàng tháng HOCMAI Magazines. Dự án là tâm huyết của các thành viên BQT box Cộng đồng và team CTV Thiết kế nhằm tạo ra những nguồn tin tức, bài báo, trò chơi... để cho các...
Top Bottom