hỗn hợp

 1. N

  Hóa 11 Toán bảo toàn electron

  Hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Chia 202.4g hỗn hợp rắn A làm 2 phần = nhau. Phần 1: Tác dụng hết với dd HCl loãng dư thoát ra 3.36l H2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 199.85g muối khan. Phần 2: Tác dụng vừa đủ với dd chứa x mol H2SO4 và y mol HCl, cô cạn dd sau phản ứng thu được...
 2. D

  Hóa 12 Hỗn hợp sắt

  Hòa tan hoàn toàn 17,04 gam hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 trong 660 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 1,68 lít H2 (dktc). Cho AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,336 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) và tạo m kết tủa . Giá trị m là : Mấy anh chị giải chi tiết dùm em , em cám ơn ạ
 3. R

  Hóa Hỗn hợp ancol và phenol

  Câu 1 :Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, glixerol, phenol td với dung dịch Brom dư thì thu được 36,1g kết tủa trắng. Mặt khác, 2m gam hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với 11,76g Cu(OH)2 và cũng 2m gam hỗn hợp đó tác dụng với natri dư thu được 13,44 lít H2 ( đktc ). Tính thành phần % về KL mỗi...
 4. mY nAmE Is jEff

  Hóa Bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp [Hoá 9]

  Đề bài: Tách O2 ra khỏi hỗn hợp khí gồm CO2 và O2. Em thấy mọi người bảo là dùng Ca(OH)2, nhưng em dùng CaO để tách O2 ra thì có đúng không ạ ??? Giải thích giúp em nó đúng (sai) như thế nào ạ. Em cảm ơn.
Top Bottom