hệ thống kiến thức

  1. Trần Tuyết Khả

    Văn 9 Kiến thức về tác giả, tác phẩm lớp 9

    CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG (Trích "Truyền kì mạn lục"- Nguyễn Dữ) A. Tìm hiểu chung I. Tác giả Nguyễn Dữ (không rõ năm sinh năm mất) sống ở thế kỉ XVI - thời kì xã hội phong kiến khủng hoảng trầm trọng Trường Tân (nay là Thanh Miện, Hải Dương) Ông là người học rộng, tài cao, làm quan...
Top Bottom