#cfs245

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 245: Một vài lời gửi gắm đến những người quan trọng

    16/05/2017 10:29:47 Gửi anh, chị và bạn! Một người anh mà em chắc chắn sẽ không bao giờ online diễn đàn nữa. Hôm nay em thấy anh đăng ảnh trên FB, lâu lắm rồi chẳng thấy anh, em không like, không comment, giống như rất lâu trước đó vẫn thế. Lần cuối cùng nói chuyện có lẽ là khi anh bắn nát đảo...
Top Bottom