câu hỏi đuôi

 1. Thiên Thuận

  Ngoại ngữ [Lý thuyết] Câu hỏi đuôi (Tag Question) - HMF

  Chuỗi topic ngữ pháp trọng tâm ôn thi của box Anh diễn đàn HOCMAI đã đi được gần hết chặng đường của mình, thời gian vừa qua chúng mình đã nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của mọi người. :MIM16 Đó thật sự là động lực rất lớn để chúng mình cho ra mắt những topic đầy chất lượng, tâm...
 2. Phạm Dương

  Động từ khuyết thiếu

  1.Tại sao lại gọi là động từ khiếm khuyết? - Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can - Không có hình thức nguyên thể hay phân từ hai giống như các động từ thường khác - Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” ) - Không cần trợ...
 3. Phạm Dương

  Câu hỏi đuôi - dạng đặc biệt

  - Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” Eg: I am a student, aren’t I? - Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we” Eg: Let’s go for a picnic, shall we? - Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi là “they” Eg...
 4. Phạm Dương

  Câu hỏi đuôi

  Cấu trúc: Đối với động từ thường (ordinary verbs) Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định. S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + don’t/ doesn’t/didn’t + V….., do/does/did + S? Hiện tại đơn với TO BE: - he is handsome...
Top Bottom