bảo toàn

 1. huyenlinh7ctqp

  Hóa 8 Phương pháp bảo toàn khối lượng

  PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG I. Lý thuyết a) Bảo toàn khối lượng theo phản ứng Định luật bảo toàn khối lượng ( ĐLBTKL ) : "Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm" Ta có phản ứng : A+B \rarr C+D Áp dụng ĐLBTKL ta có : m_A+m_B=m_C+m_D b) Bảo toàn khối...
 2. hocsinhabc

  Vật lí 10 Con lắc lò xo đặt nằm ngang

  Nhờ các bạn giải hộ mình bài này, cảm ơn các bạn nhiều: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang vật m=2kg, k=100N/m. Kéo vật tại vị trí cân bằng 4cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10m/s về vị trí cân bằng.tính: a) cơ năng của vật tại vị trí ban đầu b) tính động năng và vận tốc của vật tại vị trí cân...
 3. kimnguu2003

  Vật lí 10 Bài toán đạn nổ

  Giải giúp em bài 8 với.af
 4. H

  Hóa Bài tập khó Sự điện li

  Hòa tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước thu được ung dịch A.Cho 600ml KOH 1M vào 1/2 A được a gam kết tủa.Nếu cho 900 ml KOH 1M vào 1/2 còn lại thu được a gam kết tủa.Tính m và a. Ai giỏi hóa giúp mình với, mình cần gấp.
Top Bottom