andehit

 1. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán tích của 1 vectơ với 1 số

  Bài 1 : Cho tam giác ABC .M,N là hai điểm lần lượt trên cạnh AB,AC sao cho \underset{MA}{\rightarrow} +3\underset{MB}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow} , 3 \underset{AN}{\rightarrow} =4 \underset{AC}{\rightarrow}. a) Gọi I là giao điểm của BC và MN . Tính\frac{IB}{IC}. b)...
 2. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán Tích của 1 vectơ với 1 số

  Bài 1 : Cho tứ giác ABCD .M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, CDA, DAB,ABC.Chứng minh rằng: a) vtAM +vtBN+vtCP+ vtDQ= vt0. b) AM,BN,CP,DQ là các đường thẳng đồng quy tại G. c) vtGA+ vtGB +vtGC +vtGD= vt0. d) Tìm tập hợp các điểm L sao cho 2vtLB+vtLC=2vtLA.
 3. Thiên Lý

  Hóa Thủy phân Este

  1. Đun nóng 28,2 gam hỗn hợp E chứa 2 este đều đơm chức, mạch hở với dung dịch Naoh vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol và 24,72gam muối. Đun nóng toàn bộ F vời H2SO4 đặc ở 170 độ C thu được hh 2 anken kế tiếp. Đốt cháy toàn bộ hh 2 anken này cần 1,08 mol O2...
 4. rikahoang

  Hóa bài tập anđehit và ancol hay

  1) đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 anđehit cần 17,6g O2 thu được 10,08g CO2(đktc) và 8,1 lít H2O. Mặt khác cho m g X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được khối lượng kết tủa là bao nhiêu 2) Hidro hóa hoàn toàn 0,035 mol hh X gồm 2 anđehit có m=2,2gam cần 1,568 lít H2(đktc). Mặt khác cho X...
 5. rikahoang

  Hóa Bài tập anđêhit và hiđrocacbon

  1) Hỗn hợp M gồm 1 anđêhit và một ankin( cùng số nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol M, thu được 13,44 lít khí CO_{2} (ở đktc) và 6,48 gam H_{2}O. Nếu cho 0,1 mol hỗn hợp M tác dụng hết với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3. Số mol bạc nitrat phản ứng là bao nhiêu 2) Hỗn hợp A gồm 0,1...
 6. Lê Đức Thọ

  Hóa TUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH BÀI TẬP ANDEHIT

  Đây là giai đoạn kì thi học kì II cận kề ,không ít em đang lo lắng về điều này nên Ad soạn ra tài liệu này để giúp các em " gỡ rối " .Chắc chắn những gì các em thi sắp tới chỉ ở trong những tài liệu Ad đăng mà thui . Cố gắng nhé các em ! >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy...
Top Bottom