♥明♥天

 1. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  giải và biện luận phương trình :\sqrt{a -\sqrt{a+x}}= x ( a là tham số)
 2. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  cho pt ax^{2} +bx +c =0 ( a,b,c là các số nguyên lẻ) chứng minh rằng nếu pt có nghiệm thì các nghiệm k thể là số hữu tỉ
 3. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  giả sử x1 x2 là các nghiệm của pt x^{2} + px - 1 =0 ( p là số nguyên lẻ) Chứng minh: với n \epsilon N thì a) S_{n}= x1^{n} + x2^{n} là số nguyên b)S_{n} và S_{n+1} nguyên tố cùng nhau
 4. _Đặng_Vân_281102_

  Toán Toán lớp 9

  Tìm GTNN của biểu thức: A=\frac{(x-2)^{2}}{x+1} biết x > 4
 5. _Đặng_Vân_281102_

  Violympic 9 cấp thành phố

  các bạn có thể chỉ giúp mình cách giải mấy bài này đc k
 6. _Đặng_Vân_281102_

  Toán vio9

  giúp mk với khó quá mk nghĩ k ra
Top Bottom