Recent Content by yennhi22902

 1. yennhi22902

  Ngoại ngữ Anh 8 - Practice

  Câu 4 bị động nha bạn, they ở đây chính là new soliers (đề là solders nhưng hình như đề sai), còn train là đào tạo, huấn luyện, nên ở đây dùng bị động là hợp lý
 2. yennhi22902

  Địa [Địa 10] Câu hỏi trắc nghiệm

 3. yennhi22902

  Hàm số bậc hai lớp 10

  Chỉ có thế thôi ạ
 4. yennhi22902

  Hàm số bậc hai lớp 10

  Cho hàm số y = x^{2} + 2x - 3 . Biện luận pt | x^{2} + 2x - 3 | = m theo m
 5. yennhi22902

  Toán Tổng hợp Đại số

  Bạn xem lại đề thử nhé
 6. yennhi22902

  Ngoại ngữ Viết lại câu

  1/ The novel has 250 pages -> It's 2/ Martin may not be very well but he still managers to enjoy life -> Martin's poor
 7. yennhi22902

  Toán Đồ thị hàm số

  Cho hàm số: y= (2m + 1)x - m + 3 Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi m
 8. yennhi22902

  Toán Giải bất phương trình

  1. Giải bất phương trình: \left | x + 2 \right | < \left | x - 4 \right | 2. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thỏa \frac{2x+1}{3}> \frac{3x-1}{2} +1
 9. yennhi22902

  Sử Đại Ngu

  sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã đặt tên nước là Đại Ngu. Theo sách giáo khoa lớp 4 thì Đại Ngu có nghĩ là an vui lớn nhưng sau khi em tra google thì nó ra như này: "Về quốc hiệu này, theo truyền thuyết, họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn, là một trong Ngũ Đế nổi tiếng ở Trung Hoa thời thượng cổ. Sau này...
 10. yennhi22902

  Hóa [Hóa 9] Các hợp chất vô cơ

  Theo mình làm thì X= 1, Y=2
 11. yennhi22902

  Hóa [Hóa 9] Các hợp chất vô cơ

  n(HCl)=0,5X(mol) n(H2SO4)=0,5Y(mol) tại sao vậy bạn
 12. yennhi22902

  Toán đồ thị đường thẳng

  Cho (d1) y=(-m^2 +2m +30)x + 1 và (d2) y= 5x. Chứng tỏ vs mọi m, d1 và d2 cắt nhau
 13. yennhi22902

  Toán Hệ phương trình

  Tim m để hpt có nghiệm duy nhất x - y = m x^2 + y^2 = 1
 14. yennhi22902

  Ngoại ngữ Câu tường thuật

  Danny said "Don't open the door" Danny said _________________ A. I didn't open the door B. I opened the door C. To open the door D. Not to open the door
Top Bottom