vuonghao159357
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • ý bạn hỏi là việc tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian có thi ĐH không hả? Có đấy bạn nhưng không phải là tìm giao tuyến mà là tìm các quan hệ vuông góc từ đó tìm ra các cạnh đường cao chóp ...
  Cho 49,6 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 2,4 gam kim loại không tan, 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và thu được dung dịch Y. cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 40 gam chất rắn khan. phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X.

  HH X gồm a mol Fe, b mol Cu và c mol O ( là số mol phản ứng ) ==> 56a + 64b + 16c = 49,6 - 2,4 = 47,2 (1)
  Vì còn dư kim loại ==> cho muối Fe2+
  Fe - 2e --> Fe+2
  a----2a
  Cu - 2e --> Cu+2
  b-----2b
  O + 2e -->O-2
  c----2c
  2H+ + 2e -->H2
  --------0,1----0,05
  bảo toàn e: 2a + 2b = 0,1 + 2c ==> a + b = c + 0,05 (2)
  Fe ---> Fe2O3
  a---------0,5a = 40 / 160 ==> a = 0,5 (3)
  (1), (2) (3) ==> a = 0.5; b = 0,15 và c = 0,6
  ==> mCu = 64*0,15 + 2,4 = 12 gam
  =>%mCu = 12*100 / 49.6 = 24.19%
  Cho 49,6 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 2,4 gam kim loại không tan, 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và thu được dung dịch Y. cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 40 gam chất rắn khan. phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X.

  HH X gồm a mol Fe, b mol Cu và c mol O ( là số mol phản ứng ) ==> 56a + 64b + 16c = 49,6 - 2,4 = 47,2 (1)
  Vì còn dư kim loại ==> cho muối Fe2+
  Fe - 2e --> Fe+2
  a----2a
  Cu - 2e --> Cu+2
  b-----2b
  O + 2e -->O-2
  c----2c
  2H+ + 2e -->H2
  --------0,1----0,05
  bảo toàn e: 2a + 2b = 0,1 + 2c ==> a + b = c + 0,05 (2)
  Fe ---> Fe2O3
  a---------0,5a = 40 / 160 ==> a = 0,5 (3)
  (1), (2) (3) ==> a = 0.5; b = 0,15 và c = 0,6
  ==> mCu = 64*0,15 + 2,4 = 12 gam
  =>%mCu = 12*100 / 49.6 = 24.19%
  mềnh thấy pt thứ 2 đúng, và thường chỉ dùng pt 2.
  có thể áp dụng trong mọi bài nếu biết sản phẩm tạo ra có NH4NO3 còn nếu là NO,NO2,,v,v thì ko áp dụng
  cho mình hỏi tí nếu bài cho khí Co2 vao Ba(oh)2 thì tính tỉ lệ = n Co2 / n Ba (oh )2 hay là tính tỉ lệ = n (Oh)- / n Co2 .Hai tỉ lệ này nó khác nhau ko biết cái nào đúng nhi?

  Các tỉ lệ:
  mol CO2 : mol Ba(OH)2
  mol CO2 : mol OH-

  đều có cùng ý nghĩa, chỉ khác nhau ở giá trị
  dùng tỉ lệ mol CO2 : mol OH- sẽ tổng quát hơn
  ukm..sao nhỉ..mình chưa học hết nên cũng ko bik, mà mình ít thấy có bài nào bắt vẽ lại mạch hết, có chăng thì cho mạch điện rồi bắt tính tùm lum thứ thôi
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom