Recent Content by utopiaguy

 1. utopiaguy

  Toán Sử dụng phương pháp hàm số trong việc tìm GTLN và GTNN

  1, Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn x+y+z=4xyz. Chứng minh rằng: $ \frac{1}{x(y+z)}+\frac{1}{y(z+x)}+\frac{1}{z(x+y)} > \frac{5}{x+y+z} $ 2, Cho a,b,c là các số dương. CMR: $ 3(a+b+c) \geq \sqrt[3]{\frac{a^{3}+b^{3}+c^{3}}{3}}+8\sqrt[3]{abc} $ 4, Cho x,y,z là các số dương thay đổi. Tìm GTNN...
 2. utopiaguy

  Vật lí lực căng bề mặt chất lỏng

  giải thích chỗ này với, với lại sao M=100g vậy đề bài có cho đâu
 3. utopiaguy

  Vật lí lực căng bề mặt chất lỏng

  Để xác định hệ số căng bề mặt của rượu người ta làm như sau: Cho rượu vào cái bình chảy nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ, đường kính miệng ống 4(mm), đặt thẳng đứng. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 2(s). Sau 65(phút) có 100 giọt rượu chảy ra. Cho g=10(m/s2), Hãy tính hệ số căng bề mặt...
Top Bottom