Recent Content by Trần Đức Long

 1. Trần Đức Long

  đoàn thuyền đánh cá

  giúp mình vs các bạn ơi b1) Bài thơ đoàn thuyền đánh cá sử dụng nhiều hình ảnh thơ đẹp và tráng lệ thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động .Em hãy tìm câu thơ có sử dụng hình ảnh đó viết thành đoạn văn nêu cảm nhận của em
 2. Trần Đức Long

  Văn đoàn thuyền đánh cá

  Giúp mình vs các bạn ơi b1) Lập dàn ý cho đề văn sau sự hài hòa giữa thiên nhiên vũ trụ và con người lao động trong bài thơ doàn thuyền đánh cá của Huy Cận đã làm lên bức tranh đẹp về cuộc sống mới ở miền Bắc thời kì xác định chủ nghĩa xã hội.Em hãy làm sáng tỏ điều đó trong bài thơ ''Đoàn...
 3. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 4. Trần Đức Long

  hóa 9

  Giúp mình vs các bạn ơi Cho các chất sau : Al;Ca;K;Na;Mg;MgO;Al2O3.Chất nào tác dụng vs CuSO4
 5. Trần Đức Long

  hóa 9

  Giúp mình vs các bạn ơi Cho các chất sau : Al;Ca;K;Na;Mg;MgO;Al2O3. a) Chất nào tác dụng vs H2SO4 b)__________________ NaOH c)___________________H2O
 6. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 7. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 8. Trần Đức Long

  anh 9

  giúp mình vs các bạn ơi
 9. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Bài tập

  giúp mình vs các bạn ơi
 10. Trần Đức Long

  Anh 9

  Giúp mình vs các bạn ơi
 11. Trần Đức Long

  Hoàn thành câu

  giúp mình hết đi bạn
 12. Trần Đức Long

  Viết lại câu

  giúp mình vs các bạn ơi
 13. Trần Đức Long

  Hoàn thành câu

  giúp mình vs các bạn ơi B1)Make meaningful sentences from the following cues 1) Mary people / fond / go / countryside / weekends. 2)It / take / her / two hours / finish / such / difficult test. 3)I wish /not have / do / lot / homework / today. 4)We all /look forward /spend / vacation / same...
 14. Trần Đức Long

  Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 15. Trần Đức Long

  địa 9

  bạn có thể kể hết các nhà máy ra cho mình đc ko
Top Bottom