Recent Content by thiên trang st

 1. thiên trang st

  ukm

  ukm
 2. thiên trang st

  [Hóa 11] Nitơ

  Trong công nghiệp, khí NH3 được điều chế từ khí N2 có trong không khí và H2 dư. Từ 560(l) không khí (đktc) có thể điều chế được bao nhiêu g NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25% A. 340 B. 680 C. 170 D. 85
 3. thiên trang st

  mk sợ mấy môn xã hội lắm

  mk sợ mấy môn xã hội lắm
 4. thiên trang st

  mk thi khối a1

  mk thi khối a1
 5. thiên trang st

  lí hóa thì mk giúp đc chứ t.a thì chịu thôi

  lí hóa thì mk giúp đc chứ t.a thì chịu thôi
 6. thiên trang st

  xin lỗi pn khoản này mk k giỏi

  xin lỗi pn khoản này mk k giỏi
 7. thiên trang st

  ủa vậy là 1 người hả?

  ủa vậy là 1 người hả?
 8. thiên trang st

  ở đó có thi tổ hợp nx hả??? mà pn sinh năm bn?

  ở đó có thi tổ hợp nx hả??? mà pn sinh năm bn?
 9. thiên trang st

  trường mk thi 4 môn. văn ,anh, toán, hóa

  trường mk thi 4 môn. văn ,anh, toán, hóa
 10. thiên trang st

  nhưng mà nhìn đề hoa mắt thật

  nhưng mà nhìn đề hoa mắt thật
 11. thiên trang st

  ukm. chỗ mk mai mới bắt đầu thi

  ukm. chỗ mk mai mới bắt đầu thi
 12. thiên trang st

  [Hóa 11] Nitơ

  k thiếu đâu pn ơi, đề như thế mà
 13. thiên trang st

  chỗ đó đã thi r hả??? chỗ mình chưa thi

  chỗ đó đã thi r hả??? chỗ mình chưa thi
 14. thiên trang st

  [Hóa 11] Nitơ

  Hòa tan 52g Zn trong dd HNO3 thu được dd kẽm nitrat và 6.72( l ) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (đktc) a) Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp mỗi khí trong hỗn hợp X b) Cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Nhiệt phân muối khan trên, sau 1 thời gian thu được 33.6 (l) khí ở...
 15. thiên trang st

  Vật lí [lớp 11] Tụ điện

  a) W1= 1/2.C.U^2 = 1/2.0,2.10^-3.100^2 = 1 J. Q = C.U= 0,2.10^-3.100= 0.02 C b) Ngắt tụ ra khỏi nguồn => Q' = Q = 0.02 C. ta có d2=1/5.d1. C' = \epsilon.s/(9.10^9.4.pi.d2) = 5.C =1 mF => W2= 1/2(Q'^2/C')= 0.2 J => độ biến thiên năng lượng của tụ là W2 - W1 = 0.2 - 1 = - 0.8 J
Top Bottom