Recent Content by Thảo Nguyên ĐC

 1. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Tìm m

  Tìm m để phương trình a. |x² + x - 2| = m + x có 2 nghiệm phân biệt b. |2x² - 3x - 2| =1 – 2m - 8x - 2x² có nghiệm duy nhất c. mx² - 2(m-3)x + m – 4 = 0 có đúng 1 nghiệm dương d. x² - 2x - m|x-1| + m² =0 có nghiệm Giúp tui đi mà:r2
 2. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [Lớp 10] Giải phương trình

  Tìm các cặp số nguyên (m,n) sao cho \frac{4m^{3}+m}{n+1} = \sqrt{2n+2} Giúp mị với ae
 3. Thảo Nguyên ĐC

  Fighting

  Fighting
 4. Thảo Nguyên ĐC

  dạo này ổn k man?

  dạo này ổn k man?
 5. Thảo Nguyên ĐC

  haha,,,sao vậy

  haha,,,sao vậy
 6. Thảo Nguyên ĐC

  chưa dính sổ chớ

  chưa dính sổ chớ
 7. Thảo Nguyên ĐC

  mai đi học tốt nha

  mai đi học tốt nha
 8. Thảo Nguyên ĐC

  mình học được 1 tuần rồi, học hè rồi mà giờ vẫn thấy khó

  mình học được 1 tuần rồi, học hè rồi mà giờ vẫn thấy khó
 9. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM BĐT

  Ưn, mình tìm nãy giờ mới tìm được bài này, mai học rồi
 10. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM BĐT

  @Nguyễn Xuân Hiếu giúp e được không ạ
 11. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM BĐT

  Mai học rồi các mem có thể giúp mị không??? 1)Cho 4 số thực m, n, p, q CMR Nếu m+n =2pq thì p^{2}\geq m hoặc q^{2}\geq n. 2) CMR nếu a,b,c \epsilon (0;1) thì có ít nhất 1 trong các bđt sau 4a(1-b)>1 , 4b(1-c)>1 , 4c(1-a)>1 3) Cho các số thực a,b,c,p,q,r CMR Nếu a.r - 2p.q + c.p = 0 và a.c...
 12. Thảo Nguyên ĐC

  Ở quê thì học cũng được vậy, chứ sau này thi đại học sợ k đấu nổi với ngta đâu anh

  Ở quê thì học cũng được vậy, chứ sau này thi đại học sợ k đấu nổi với ngta đâu anh
 13. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [Lớp 10] Chứng minh phản chứng

  Cho n là số nguyên dương. CMR nếun^{2} là số chẵn thì n là số chẵn Từ đó suy ra \sqrt{2} là số vô tỉ Ai đó đang đọc, giúp mị đi:D
 14. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [ lớp 10] Chứng minh chia hết

  1) CM với mọi n\epsilon \mathbb{N} a. n(n^{2}+1)(n^{2}+4) \vdots 5 b. n^{3}-13n \vdots 6 2) Cho n\epsilon \mathbb{Z} CM a_{n}=n^{2}+n+1 không chia hết cho 9 Các mem mau giúp nị đi mà
 15. Thảo Nguyên ĐC

  dạ được,,, mừng ghê luôn. Nhưng mà xếp hạng gần 20 luôn

  dạ được,,, mừng ghê luôn. Nhưng mà xếp hạng gần 20 luôn
Top Bottom