ronaldover7

tủi thơ dữ dội!

Toán,đá rubik,đập rubik.......
Nơi ở
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
Occupation
Làm tại hàng ko,ăn hàng ở ko!
Top Bottom