riverflowsinyou1
Lượt Thích
3

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • hai. mình đã đọc một bài của bạn mình thấy bạn làm văn cảm nghĩ về người bố rất cảm xúc bạn có thể chia sẻ cho mình được hem???/
    Chú ý ko gửi bài sai box và đặt tiêu đề theo cấu trúc = [Môn + lớp] + tiêu đề
    Gửi bài toán số lớp 6 thì phải nhấn vào box toán chọn toán 6 và chọn đại số rồi mới gửi câu hỏi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom