Recent Content by RikaKoi

 1. RikaKoi
 2. RikaKoi
 3. RikaKoi
 4. RikaKoi
 5. RikaKoi
  cos3x-2cos2x+cosx=0 cos^2x+3cosxsin2x-8sinx-1=0 mong các bạn giúp!
  Chủ đề bởi: RikaKoi, 30 Tháng bảy 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. RikaKoi
 7. RikaKoi
 8. RikaKoi
 9. RikaKoi
  cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^{2}x+1 Mong giúp đỡ!
  Chủ đề bởi: RikaKoi, 25 Tháng bảy 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
-->