ran2002
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • nếu nhà trường mua số bàn bằng số ghế mua về.số ghế mua bằng số bàn đã mua thì cửa hàng trả lại cho nhà trường 800.000đồng
  Ghi rõ dấu chấm, phẩy, đầy đủ nội dung câu hỏi, không hỏi câu hỏi đã lược bớt từ ngữ khiến khó hiểu
  coppy trong toán violympic thì ghi rõ đề ra em chứ:
  tìm giá trị số tự nhiên của a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất.giá trị lớn nhất là bao nhiêu?
  Câu hỏi như vậy sao mà trả lời đc
  HEy ya, e ơi AN = ND hay AN = NC thế?
  Đề bài đang nói về đoạn thẳng AD sao lại nói sang đoạn thẳng NC.
  Nếu đúng là NC thì cho a xin lỗi
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom