qwertyuiopccc
Lượt Thích
1

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Nung 8.56g hỗn hợp 2 muối cacbonat và SO3 của 1 kim loại M hóa trị 2 .Sau pứ thu được 4.592g chất rắn và hỗn hợp có tỉ khối so với H2 = 27.56. Hãy xác định M. biết H% của mỗi pứ = 80%
    cứu
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom