Recent Content by Phuocloi1998vn@gmail.com

 1. Phuocloi1998vn@gmail.com
 2. Phuocloi1998vn@gmail.com
 3. Phuocloi1998vn@gmail.com
 4. Phuocloi1998vn@gmail.com
 5. Phuocloi1998vn@gmail.com
 6. Phuocloi1998vn@gmail.com
 7. Phuocloi1998vn@gmail.com
 8. Phuocloi1998vn@gmail.com
 9. Phuocloi1998vn@gmail.com
 10. Phuocloi1998vn@gmail.com
 11. Phuocloi1998vn@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 9 tìm max

  cho cho a,b,c \geq0 thỏa mãn a+b+2c=1 tìm max P=ab+4ac-4bc
  Chủ đề bởi: Phuocloi1998vn@gmail.com, 12 Tháng sáu 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 12. Phuocloi1998vn@gmail.com
-->