Recent Content by nhanctnbp@gmail.com

  1. nhanctnbp@gmail.com

    Toán Đại số

    Cho mình hỏi (x-1)^x+2=(x-1)^x+6
Top Bottom