Recent Content by Nguyễn Đăng Bình

 1. Nguyễn Đăng Bình
 2. Nguyễn Đăng Bình
 3. Nguyễn Đăng Bình
 4. Nguyễn Đăng Bình
 5. Nguyễn Đăng Bình
 6. Nguyễn Đăng Bình
 7. Nguyễn Đăng Bình
 8. Nguyễn Đăng Bình
 9. Nguyễn Đăng Bình
 10. Nguyễn Đăng Bình
  nHCl = 1,12/22,4 = 0,05
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 25 Tháng tám 2019 lúc 11:55 trong diễn đàn: Sự điện li
 11. Nguyễn Đăng Bình
  Đăng

  Hóa 11 Ankin

  Quy đổi: C2H2 + C4H10 -> 2C3H6
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 25 Tháng tám 2019 lúc 10:41 trong diễn đàn: Hiđrocacbon không no
 12. Nguyễn Đăng Bình
 13. Nguyễn Đăng Bình
  ko
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 25 Tháng tám 2019 lúc 10:37 trong diễn đàn: Phản ứng hóa học
 14. Nguyễn Đăng Bình
 15. Nguyễn Đăng Bình
-->