Recent Content by Nguyễn Đăng Bình

 1. Nguyễn Đăng Bình
  NO2
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 15 Tháng một 2021 lúc 22:46 trong diễn đàn: Nitơ - Photpho
 2. Nguyễn Đăng Bình
 3. Nguyễn Đăng Bình
 4. Nguyễn Đăng Bình
  nhân lên rồi chia 2 vế cho 1,5
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 10 Tháng một 2021 lúc 20:13 trong diễn đàn: Phản ứng oxi hóa khử
 5. Nguyễn Đăng Bình
  C
  Đăng bởi: Nguyễn Đăng Bình, 10 Tháng một 2021 lúc 14:31 trong diễn đàn: Nhóm halogen
 6. Nguyễn Đăng Bình
 7. Nguyễn Đăng Bình
 8. Nguyễn Đăng Bình
 9. Nguyễn Đăng Bình
 10. Nguyễn Đăng Bình
 11. Nguyễn Đăng Bình
 12. Nguyễn Đăng Bình
 13. Nguyễn Đăng Bình
 14. Nguyễn Đăng Bình
 15. Nguyễn Đăng Bình
-->