N
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • huhu bài đấy hết giờ tớ mới làm ra, lúc đầu bị làm nhầm mất tiêu.

  Cậu nhân phá ngoặc ra rồi nhóm để được nhân tử chung cosx - sinx là được
  có DB=DI+IB suy ra IB=DB-DI=DB-2/3DO(do I la trọng tâm ADC)mà DO=1/2DB (do o la trung diem db) thay so ta đươc IB=2/3DB ma BG=2/3BM(do g la trong tam sab) suy ra IB/DB=BG/BM=2/3 nen GI song song với DM theo talet dao k biet có dung k nữa bạn làm í 2 nha
  Ừ giống tớ :D chán nhất hôm nay hoá làm xong ngồi chơi dài ra, đến lúc ra khỏi phòng mới nhớ ra mình sai :(:)(( tiếc đứt ruột
  Nó cứ chập chờn không thể biết trước được. Tớ post tạm mấy câu nhá

  Câu 1: GPT

  1) 2cosx -1 =0

  2) sin(x-pi/3) + cos(x-pi/3)= căn 2 ( khổ ở đây k có TEX cậu ạ)

  3)(2sin^2 x + 2 sinx +1)cosx = 2 cos^3 x + sinx+1.

  Câu2:

  1) Có ? cách chọn ra 2 h/s đi trực nhật từ 1 tổ 15 h/s?

  Câu 3: cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hbh. Gọi M là trung điểm của SA, G và I là trọng tâm tam giác SAB và ACD.

  1) CM GI//DM

  2) Gọi (P) là mp đi qau GI và //BC. Xác dịnh thiết diện cắt bởi (P) của hình chóp.

  Câu 4: trong mp Õy cho (C): x^2 + y^2 -4x-4y+7 =0

  viế pt đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số -2.

  Câu 5: cho tập hợp A có 100 phần tử

  1) Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con?

  2) Có ? tập hợp con của A có số phần tử lẻ?
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom