muilopt1994
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • khiem ton wa', lam` minh` tha^y ngai, đề bài này:
  1 gen có chiều dài 0,51 micromet. Mạch 1 của gen có G1 = 750 nu; mạch 2 của gen có T2 = 150 nu.
  Khi sao mã để tổng hợp 1 phân tử mARN, môi trường nội bào cung cấp 200 nu loại A. Quá trình giải mã dựa trên bản sao của gen đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2495 axitamin.
  a, Xác định mạch khuôn tổng hợp m ARN
  b, Xác định số lượng nu từng loại trên mạch khuôn mẫu
  c, Xác định số lượng riboxom trượt trên phân tử mARN trong quá trình tổng hợp protein, giả sử mỗi riboxom chỉ trượt 1 lần trên phân tử mARN.
  áp dụng công thức thôi nhưng nhiều bài cũng ko dễ chút nào, bạn có cần bài tập khó mà chỉ áp dụng công thức thôi ko, mình sẵn sàng post lên cho bạn làm thử.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom