leeshinmyo
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • ---CÂU 1--- sin x = căn 3 phần 2 <=> sin x = sin pi/3 <=> x = pi/3 + k2pi hoặc x = 2pi/3 + k2pi (với k thuộc Z)
  ---CÂU 2--- cos x = -1/2 <=> cos x = cos 2pi/3 <=> x = 2pi/3 + kpi ( với k thuộc Z )
  ---CÂU 3--- căn3.tan2x-1=0 <=> tan 2x = 1căn3 <=> tan 2x = tan pi/6 <=> 2x = pi/6 +kpi <=> x= pi/18 + kpi (với mọi k thuộc Z)
  ---CÂU 4--- cot x = -1 <=> cot x = cot 3pi/4 <=> x =3pi/4 + kpi
  ---CÂU 5---đơn giản tan 2x -1 ...câu này P.A hông c0a bjk làm :-S
  ---CÂU 6--- A = cos ( pi/3 + a ) + cos (pi/3 - a ) = cos (pi/3).cosa - sin (pi/3).sina + cos (pi/3).cosa + sin (pi/3).sina = cos (pi/3).cosa + sin (pi/3).sina = 2cos(pi/3)cosa hjx..tới đây ko bjk c0a c0n` rút dc nữa hok..:(
  ---CÂU 7--- B = (sin x + sin 3x + sin 5x)/(cos x + cos 3x + cos 5x) = (sin x + sin 5x + sin 3x)/(cos x+ cos 5x + cos 3x) = (2sjn3xcos2x + sjn3x)/(2cos3xcos2x + cos3x) = [sin3x.(2cos2x+1)]/[cos3x.(2cos2x+1)] = tan3x
  ---CÂU 8--- cos^4 - sin^4 = (cos^2x - sin^2x)(cos^2x + sin^2x) = cos^2x - sin^2x = cos2x.
  Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5.04g hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. Tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 19. Tính x
  Mấy bạn ai biết chỉ mình với..!! Đừng spam nha..!! cảm hơn nhiều nhiều..^^..:)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom