Recent Content by L-baby

 1. L-baby

  Toán đại số lớp 7

  Tìm x biết : a)3^(-1).3^x + 4.3^x-1 =135 b)5^x + 5^x+2 =650
 2. L-baby

  Toán hình lớp 7

  1. Cho tam giác ABC cân có góc ACB=100°. Phân giác trong của góc CAB cắt CB tại D. Cm rằng AD+DC=AB. 2.Cho tam giác ABC có góc C vuông. Từ A, B kẻ hai phân giác cắt AC ở E, cắt BC ở D. Từ DE hạ các đường vuông góc xuống AB cắt AB ở M, N. Tính góc MCN.
 3. L-baby

  Toán hình lớp 7

  Cho tam giác ABC, các đường phân giác BD và CE. Tính số đo của góc A biết rằng BE+CD=BC.
Top Bottom