kidthoidai95
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chú ý: [Vật lý 12] + tiêu đề. Tiêu đề bài viết không được có các cụm từ phản cảm, thúc giục mọi người. Nhắc nhở lần 1!
    _____________________________________
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom