Recent Content by khuongkien25

 1. khuongkien25

  Toán Định lý Vi-ét

  Thanks bạn nhìu nha!!!
 2. khuongkien25

  Toán Định lý Vi-ét

  Thanks bạn nhìu nha!!! 2 bài còn lại bạn làm đc k giúp mk vơi thứ 3 mk đi học r Các bạn ơi ai biết làm 2 bài còn lại giải giúp mk vói !!!
 3. khuongkien25

  Toán Định lý Vi-ét

  Làm sao cm đc m^{2}-2n \geq 1 hả bạn
 4. khuongkien25

  Toán Định lý Vi-ét

  1) Giả sử phương trình: x^{2}+mx+n=0 có 2 nghiệm x_{1},x_{2}. Chứng minh: x_{1}^{2} + x_{2}^{2} \geq 1 với n \leq m-1. 2) Chứng minh rằng: Nếu a_{1}, a_{2} là 2 nghiệm của phương trình: x^{2} + px +1 = 0 và b_{1}, b_{2} là các nghiệm của phương trình: x^{2} + qx+1=0 thì (a_{1}-b_{1})(a_{2} -...
 5. khuongkien25

  Toán Phương trình bậc 2 - định lý Vi-ét

  Giả sử phươn trình: x^{2}+mx+n=0 có 2 nghiêm x_{1},x_{2}. Chứng minh: x_{1}{2} + x_{2}{2} \geq 1 với: n\leq m-1
Top Bottom