irvine_1997
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • :Mloa_loa:
  Bạn yêu thích môn lý?
  Bạn muốn trở thành một mod tiêu biểu và mở rộng hiểu biết?
  Hãy đăng kí ngay: :Mloa_loa:


  Bạn cứ hỏi trên diễn đàn ý, sẽ nhiều ng trả lời hơn, Mà hình như đầu bài phải cho thêm cái tg MEF năm bên nào của BC chứ anh
  Cho $a + b + c = abc.$
  CMR: $a(b^2 - 1)(c^2 - 1) + b(c^2 - 1)(a^2 - 1) + c(a^2 - 1)(b^2 - 1) = 4abc$

  Ta có: $VT = a(b^2 - 1)(c^2 - 1) + b(c^2 - 1)(a^2 - 1) + c(a^2 - 1)(b^2 - 1)$

  $= a(b^2c^2 - b^2 - c^2 + 1) + b(c^2a^2 - c^2 - a^2 + 1) + c(a^2b^2 - a^2 - b^2 + 1)$

  $= ab^2c^2 + bc^2a^2 + ca^2b^2 - (ab^2 + ac^2 + ba^2 + bc^2 + ca^2 + cb^2) + a + b + c$

  $= abc(ab + bc + ca) - [a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b)] + (a + b + c)$

  $= (a + b + c)(ab + bc + ca) - [a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b)] + abc$ (Vì $a + b + c = abc)$

  $= [a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b) + 3abc] - [a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b)] + abc$

  $= 4abc = VP => $đpcm
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom