I
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • $\rightarrow \left\{\begin{matrix} (1 - \dfrac{a}{b})(1 - \dfrac{b}{c})≥0 \ \ \ \ (a=b \ \ V \ \ b=c) \\ (1 - \dfrac{b}{a})(1 - \dfrac{c}{b})≥0 \ \ \ \ (a=b \ \ V \ \ b=c)\end{matrix}\right.$
    \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \varpi \rho \varrho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom