Recent Content by htuan03

  1. htuan03
  2. htuan03
    (x-a)/(b+c) + (x-b)/(c+a) + (x-c)/(a+b) = 3x/(a+b+c)
    Chủ đề bởi: htuan03, 10 Tháng tám 2016, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->