Recent Content by htuan03

 1. htuan03

  Toán Đại số 8

  x^2+4x+4 = (x+2)^2 x^3+ax^2-4 chia hết cho (x+2)^2 => x^3+ax^2-4 chia hết cho x+2 Rồi làm tiếp như mấy cái trên
 2. htuan03

  Bạn có thể xem ở đây: http://diendan.hocmai.vn/threads/dang-bai-viet-moi.603597/

  Bạn có thể xem ở đây: http://diendan.hocmai.vn/threads/dang-bai-viet-moi.603597/
 3. htuan03

  Ai giải giúp bài ở box Toán với

  Ai giải giúp bài ở box Toán với
 4. htuan03

  Ai giải giúp bài này với: http://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh.607284/

  Ai giải giúp bài này với: http://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh.607284/
 5. htuan03

  Sắp lên lớp 8. Còn bạn?

  Sắp lên lớp 8. Còn bạn?
 6. htuan03

  Chào bạn :)

  Chào bạn :)
 7. htuan03

  Toán Giải phương trình

  (x-a)/(b+c) + (x-b)/(c+a) + (x-c)/(a+b) = 3x/(a+b+c)
Top Bottom