G
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Câu 22 D, When + doing st
    Câu 25 C,Câu đó dịch là : Chiếc ô kia là của chúng tôi => dùng đại từ sở hữu ours

    Sorry vì sự chậm trễ , tớ không để ý có tin nhắn :D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom