final_fantasy_vii

Contact

Yahoo! Messenger
final_fantasy10892
Skype
final_fantasy10892

Chữ ký

Đôi khi, trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng đừng buông xuôi, vì sớm muộn gì
mọi thứ cũng sẽ thay đổi.
Top Bottom