Recent Content by Đoàn Hoàng Lâm

 1. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán 10 - vectơ

  1, Chứng minh cho 2 vecto cùng bằng 1 vecto nào đó. VD vecto AB = vecto CD , vecto KI = vecto CD => vecto AB=vecto KI 2,3. Chứng minh cho vecto bên này bằng vecto bên kia ( bằng cách xét cùng hướng và cùng độ dài) 4, Xét hiệu đưa về một đẳng thức luôn đúng. VD vecto AB = vecto CD <=> vecto AB -...
 2. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán các bài tập vecto

  a, vecto u = vecto 0 c, M là điểm đối xứng với O qua trung điểm của AD
 3. Đoàn Hoàng Lâm

  Hóa tìm số Z,N

  Đề chắc là tìm X nhỉ: Theo đầu bài ta có HPT: \left\{\begin{matrix} p + e - 2 + n = 80 & & \\ n = e - 2 + 6& & \end{matrix}\right. <=> \left\{\begin{matrix} p + e + n = 80+2 & & \\ n = e +4 & & \end{matrix}\right. <=> \left\{\begin{matrix} 2Z + n = 80 & & \\ n -Z = 4 & & \end{matrix}\right. <=>...
 4. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán mệnh đề tập hợp

  A≠∅ thì x^2-2x+m-1=0 sẽ phải có nghiệm => \Delta '\geq 0 <=> 1-(m-1) \geq 0 <=> 2-m \geq 0 <=> m \leq 2 => m = {0;1;2 }
 5. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán toán

  a, Đăng kí dự thi môn Toán và Vật ký có 50-30-7 =13 Học sinh. b, Chỉ đăng kí dự thi môn Toán hoặc đăng kí dự thi môn Vật lý là 13-8 + 13-7= 11 Học sinh.
 6. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán toán

  a, “Nếu a + b chia hết cho c thì a và b cùng chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên)” Mệnh đề sai. b, “Nếu một số chia hết cho 3 thì số đó có tổng các chữ số chia hết cho 3 ” MĐ đúng. Mệnh đề tương đương: ''Một số chia hết cho 3 khi và chỉ kho số đó có tổng các chữ số chia hết cho 3'' c...
 7. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán hàm số

  a, y= mx-x-2-4m <=> mx -x-4m-y=0 <=> m(x-4)-x-y=0 Cố định thì x-4 =0 và -x-y =0 (1) => x=4 Thay x= 4 vào (1) => y= -4 Vậy điểm cố định có tọa độ (4;-4) b, Làm tương tự.
 8. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán Vecto

  Bài 2: Tất cả là vecto nha) a, MB+MC= AB <=> MB+MC-AB=0 <=> MB+MC+BA=0 <=> MA+MC=0 => M là trung điểm của AC Mấy câu khác làm tương tự Bài 3: Cứ chuyển vế sang rồi làm như bài 2 .
 9. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán mệnh đề tập hợp

  Bạn vẽ trục số ra là thấy ngay: Muốn D là con E thì 2m-2 nó sẽ ở khoảng sau hoặc có thể bằng -3.
 10. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán hệ thức viets

  Mình sửa rồi, nhầm xíu:D:D
 11. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán hệ thức viets

  Là x_{1}^{2} - x_{2}^{2} = (x_{1} + x _{2})^{2} - 2 x_{1}x_{2} nha .
 12. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán mệnh đề tập hợp

  a, Chuẩn rồi. Bài lớp 10 mà cũng lấn nữa, giỏi vừa thôi chứ :D:D b, Không phải là -3=2m-2 đâu mà là D\subset E <=> 2m - 2 \leq -3 <=> 2m \leq -1 <=> m \leq \frac{-1}{2}
 13. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán hệ thức viets

  PT vô nghiệm thì \Delta '< 0 <=> m^2-(m^2-m+1)< 0 <=> m - 1 < 0 <=> m < 1 PT có 2 nghiệm phân biệt khi \Delta '> 0 <=> m^2-(m^2-m+1)> 0 <=> m - 1 > 0 <=> m > 1 x_{1} x_{2} - x_{1}^{2} - x_{2}^{2} = m^2-m+1 - x_{1}^{2} - x_{2}^{2} ) = m^2-m+1 - ( x_{1} + x _{2})^{2} - 2 x_{1}x_{2} ) =...
 14. Đoàn Hoàng Lâm

  Toán mệnh đề tập hợp

  Chuẩn rồi nha !
 15. Đoàn Hoàng Lâm

  Xem đi, hay phết, thỏ cute nhưng hơi đỉnh đấy nhá.

  Xem đi, hay phết, thỏ cute nhưng hơi đỉnh đấy nhá.
Top Bottom