cosy
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đó là công thức tính tổng dãy số: (số lớn nhất+số bé nhất).số số hạng rồi chia 2(tiểu học)
    Công thức cấp 2 tính tổng dãy số n số hạng từ 1:n(n+1) tất cả chia 2
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom