Recent Content by Chử Nhi

 1. Chử Nhi

  Hóa 8 Bài tập Chất-Nguyên tử-Phân tử

  Trong một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 34. Xác định số proton, số nơtron và số electron.
 2. Chử Nhi

  Văn 8 Tức nước vỡ bỡ

  Viết 2 đoạn văn nêu cảm nhận của em về cảnh chị Dậu đánh ngã 2 tên tay sai. Trong đó có sử dụng các từ nối hay câu nối liên kết 2 đoạn văn
 3. Chử Nhi

  Hóa 8 Lập CTHH

  Lập CTHH tạo bởi: 36,508%Na; 25,4%S và còn lại là O; biết PTK = 126đvC
 4. Chử Nhi

  Toán 8 Hình bình hành

  Cho hình bình hành ABCD. O là giao điểm của 2 đường chéo. E và F thứ tự là trung điểm của OD, OB a) CMR: AE // CF b) Gọi K là giao điểm của AE và BC. CMR: DK = 1/2KC
 5. Chử Nhi

  Toán 7 Ôn tập

  Bài 6: Cho \Delta ABC vuông tại A, phân giác BD, kẻ DE \perp BC tại E. Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE. CMR: a) \Delta ABD = \Delta EBD b) BD là đường trung trực của AE c) AD <DC d) E;D;F thẳng hàng và BD \perp CF e) 2(AD + AF) > CF M/n làm giúp e ạ
 6. Chử Nhi

  Toán 7 Ôn tập

  Bài 3: Cho tam giác \Delta ABC có 3 góc nhọn và AB <AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trục của đoạn BC tại I. Từ I vẽ IM \perP AB và IN \perp AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE =AB a) C/m: NC = BM b) C/m: IN là đường trung trực của AE c) Gọi F = BC \cap AI. CMR: FC > FB...
 7. Chử Nhi

  Toán 7 Ôn tập

  M/n làm cho e câu d) bài 1 này nha!
 8. Chử Nhi

  Toán 7 Ôn tập

  M/n làm cho e câu d với ạ
 9. Chử Nhi

  Toán 7 Ôn tập đa thức một biến. Cộng trừ đa thức một biến

  M/n làm giúp e bài 4 câu c) d) đc k ạ
 10. Chử Nhi

  Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

  chị ơi, nếu e làm là y^2(x^2+y)−mx^2−my = y^2(x^2+y) - (mx^2+my) = y^2(x^2+y) - m(x^2 + y) = (y^2 - m)(x^2 + y) đc k chị
 11. Chử Nhi

  Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

  chị ơi, cho em hỏi x^2 + y ở đâu, tại ở trên là mx^2 - my
 12. Chử Nhi

  Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

  y^2(x^2 + y) - mx^2 - my
 13. Chử Nhi

  Toán 8 Hình thang

  Cho ∆ABC vuông tại A, BC = 2cm. Vẽ ∆ACE vuông cân tại E (E và B khác phía đối với AC). CMR: AECB là hình thang vuông. Tính các góc và cạnh của hình thang vuông AECB
 14. Chử Nhi

  Toán 8 Hình thang

  Cho hình thang vuông ABCD có: \hat{A}=\hat{C} = 90^o, AB = 5cm, AD = 12cm, BC = 13cm. Tính CD?
 15. Chử Nhi

  Toán 8 Luyện tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Tính: (\frac{x}{2} - y)(\frac{x}{2} + y)
Top Bottom