Recent Content by Bắpie Kute

 1. Bắpie Kute
 2. Bắpie Kute
 3. Bắpie Kute
  Cho \frac{x}{z}=\frac{z}{y} CMR: \frac{x^2+z^2}{y^2+z^2}=\frac{x}{y} Cảm ơn :>
  Chủ đề bởi: Bắpie Kute, 24 Tháng mười 2020 lúc 20:14, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. Bắpie Kute
  Cho \frac{x}{z}=\frac{z}{y} CMR: \frac{x^2+z^2}{y^2+z^2}=\frac{x}{y} Cảm ơn :>
  Chủ đề bởi: Bắpie Kute, 24 Tháng mười 2020 lúc 20:14, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. Bắpie Kute
 6. Bắpie Kute
 7. Bắpie Kute
 8. Bắpie Kute
 9. Bắpie Kute
-->