Recent Content by AnnVux

 1. AnnVux

  Tin học Viết chương trình Python

  Theo định nghĩa trên Wikipedia: Vậy để kiểm tra một số có phải số Palindrom hay không, bằng cách đơn giản nhất, ta chỉ việc kiểm tra chuỗi đảo ngược có bằng chuỗi ban đầu hay không. Bạn có thể tham khảo chương trình mẫu: num=input() if (num[::-1])==(num): print('YES') else: print('NO')
 2. AnnVux

  Tin học tính tiền nước

  Chắc là vẫn dùng pascal ha, mình viết .pas nha:
 3. AnnVux

  Toán 10 Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

  Tính số giá trị nguyên x \in [-2021,2021] thỏa mãn bất phương trình |x+2|-|x-1|<x-\dfrac{3}{2} Em cảm ơn ạ!
Top Bottom