Recent Content by Anh trai mưa và em gái mưa

 1. Anh trai mưa và em gái mưa

  Vật lí 11 Mắt và các dụng cụ quang

  Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 50 cm. Tính độ tụ của thấu kính cần mang để nhìn được vật ở xa vô cùng mà mắt không cần điều tiết trong hai trường hợp sau: a) Kính đeo sát mắt. b) Kính cách mắt 3 cm. c) Trong mỗi trường hợp, khi đeo kính này thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất...
 2. Anh trai mưa và em gái mưa

  Toán 11 Ôn tập HKII

  Cho hai hàm số y= f(x) và y=g(x) đều liên tục trên R thỏa f(x)>0, g(x)>0, \forall x\in R. Phương trình (x-1)f(x)+xg(x)=0 luôn có ít nhất một nghiệm trên khoảng nào dưới đây? A. (-1;0) B. (0;1) C. (1;2) D. (2;3)
 3. Anh trai mưa và em gái mưa

  English THPT Đảo ngữ

  1. You can't see this sort of mushroom anywhere else → No where else .. 2.If you didn't study more, you would fail in the test.. → Were .... 3.After Mary came in, we started the party. → Soon after 4..If you promise to keep silent, I'll tell it to you. → Only if. 5.If I were in your place, I...
 4. Anh trai mưa và em gái mưa

  Hóa 11 Ôn tập HKII

  Một hỗn hợp khí X gồm một ankin A và một anken B.Cho thêm vào X một lượng khí H2 ta được hỗn hợp Y có thể tích 26,88 lít (ở đktc). Dẫn Y qua Ni, to đến phản ứng hoàn toàn, ta được hỗn hợp khí Z chỉ có hai ankan, không có H2. Mặt khác, nếu đốt cháy hết X thì cho 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. a...
 5. Anh trai mưa và em gái mưa

  Toán 11 Hàm số liên tục

  Tìm m để \lim\limits _{x\rightarrow 4}\frac{\sqrt{x^2+mx-m-3}-x}{x^2-5x+4} là một số hữu hạn và tìm giới hạn đó.
Top Bottom