251192

Contact

Yahoo! Messenger
mylovestory_mjlu_hp2511

Chữ ký

:)>-
Chữ ký cá nhân ư?đơn giản thôi
_____Tôi là Trịnh Hằng____Nói không với ph0t0sh0p.
Hãy là chính mình
Đừng cố thay đổi nó
Hãy để mọi thứ thật tự nhiên.
Không là ai #,đơn giản thôi:TÔI LÀ TÔI

Following

Top Bottom