0
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Bài l hoi ra nhôm. Ta thấy khối lượng rắn sau phản ứng đầu > khối lượng bạc tạo ra + khối lượng Cu dư. Do đó phản ưng này chưa hoàn toàn. Gọi số mol Cu đã phản ứng là a thì số mol Ag là 2a => a=0,06. Dung dịch sau phản ứng gồm 0,03 mol AgNO3 và 0,06 mol Cu(NO3)2. Khối luọng thanh kim loại R tăng chính là khối lượng Ag và Cu trừ khối lượng R đã phản ứng. Thử lần lượt các phương án thấy nhôm thoả mãn. M làm vậy chẳng biết có đúng không
    Cảm ơn L nha. M lúc nào cũng chú trọng giữ gìn sức khoẻ mà.Chỗ L săp thi thử chưa? Chủ nhật tới chỗ M thi thử đấy, có bài nào hay M sẽ bảo L.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom