Recent Content by 0988154392

 1. 0

  Vật lí 9 Vật lí 9

  Trên một đoạn đường thăng, theo thứ tự là ngôi nhà A, nhà hát M, chợ N, ngôi nhà B. Khoảng cách từ nhà A đến nhà hát M lớn hơn khoảng cách từ ngồi nhà B đến chợ N một đoạn 2 km. Người thứ I xuất phát ở A đi bộ với tốc độ không đổi về B rồi lập tức quay về A với cùng vận tốc. Người thứ II xuất...
 2. 0

  Vật lí 9 Vật lí 9

  Mọi người giúp em với ạ
 3. 0

  Toán 10 Tìm giá trị của tham số [imath]a[/imath] để bất phương trình: [imath]\sqrt{(x + 5)(3 - x)} \le x^2 + 2x + a[/imath]

  Tìm giá trị của tham số a để bất phương trình: \sqrt{(x + 5)(3 - x)} \le x^2 + 2x + a nghiệm đúng với mọi x thuộc tập xác định tìm giá trị của thamsố a để bất phương trình nghiệmđúng với mọi x thuộc tập xác định
Top Bottom