Status Thành Viên

Đã từng gọi là rất thân, như hình với bóng, những lúc tử tế với nhau lại ko chịu nhớ, chỉ vì sai lầm nhất thời, rồi lại đi bêu rếu nhau sai sự thật ^^
Ố yeah, thứ 6 đc ik liên hoan 1 bữa mặn với lớp roài :3
Top Bottom